Vážení,

 

oznamujeme Vám, že soudnímu exekutorovi JUDr. Juraji Polákovi zanikl výkon

exekutorského úřadu dnem 30. 11. 2015. Do uvolněného Exekutorského úřadu Karviná

v obvodu Okresního soudu v Karviné byl jmenován soudním exekutorem Mgr. Pavel

Struminský, který oficiálně zahájil činnost exekutorského úřadu dnem 4.1.2016.

 

Mgr. Pavel Struminský bude pokračovat v exekuční a další činnosti ve všech převzatých

exekučních řízeních po JUDr. Juraji Polákovi. Předčíslí spisové značky se tímto mění

z 068 EX na 201 EX.

 

Vyzýváme tímto účastníky řízení, aby se v případě potřeby od 4.1.2016 obraceli na nově

ustanoveného soudního exekutora prostřednictvím níže uvedených kontaktů. Při písemném či

telefonickém kontaktu s exekutorským úřadem vždy uvádějte původní spisovou značku

soudního exekutora JUDr. Juraje Poláka s novým předčíslím (201 EX pořadové číslo/rok).

 

Exekutorský úřad Karviná

Soudní exekutor Mgr. Pavel Struminský

Komorní 4, 737 01 Český Těšín

IČ:  04517121

 

e-mail:        info@exekutor-struminsky.cz,

www:          www.exekutor-struminsky.cz

DS:              5cqcu6e

telefon:       552 532 411

fax:             552 532 410

 

 

Úřední hodiny exekutorského úřadu Karviná:

pondělí, středa, čtvrtek vždy v době od 8.00 h. do 12.00 h. a od 13:00 h. do 15:00 h.